Đọc thông tin, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy: Nêu đặc điểm của ngành công nghiệp ở châu Á.

  • 1 Đánh giá

b) Công nghiệp

Đọc thông tin, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy:

  • Nêu đặc điểm của ngành công nghiệp ở châu Á.
  • Cho biết sự phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu ở châu Á.

Bài làm:

Đặc điểm của ngành công nghiệp ở châu Á:

Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa dạng, nhưng phát triển chưa đều.

Sự phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu ở châu Á:

  • Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau, tạo ra nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu.
  • Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo (máy công cụ, phương tiện giao thông vận tải), điện tử... phát triển mạnh ờ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan...
  • Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (may mặc, dệt, chế biến thực phẩm vv...) phát triển ở hầu hết các nước.
  • Ngày nay, các hoạt động dịch vụ (giao thông vận tải, thương mại, viễn thông, du lịch...) được các nước rất coi trọng. Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc là những nước có ngành dịch vụ phát triển cao.
  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8