Đọc thông tin, quan sát hình 3, hãy: Chứng minh rằng sinh vật nước ta giàu có về thành phần loài. Lấy ví dụ về một số loại sinh vật quý hiếm được đưa vào "Sách đỏ Việt Nam"

 • 1 Đánh giá

b. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật và sự đa dạng của hệ sinh thái

Đọc thông tin, quan sát hình 3, hãy:

 • Chứng minh rằng sinh vật nước ta giàu có về thành phần loài. Lấy ví dụ về một số loại sinh vật quý hiếm được đưa vào "Sách đỏ Việt Nam"
 • Vẽ sơ đồ thể hiện sự đa dạng về hệ sinh thái của sinh vật nước ta

Bài làm:

Nước ta giàu có về thành phần loài:

 • Việt Nam có số lượng loài lớn:
  • Có 14.600 loài thực vật
  • Có 11.200 loài và phân loài động vật
 • Số loài quý hiếm cao
  • Thực vật có 350 loài
  • Động vật có 365 loài

Một số loài sinh vật quý hiếm được đưa vào "Sách đỏ Việt Nam":

 • Động vật: Cá bướm, cá bống bớp, bò rừng, bào ngư vành tai, cầy mực, hạc cổ đen, chuột nhắt cây, cóc tía, đồi mồi, ếch gai...
 • Thực vật: thông hai lá dẹt, gõ đỏ, trắc, kiền kiền, sao lá to, sam đá vôi....

Sơ đồ thể hiện sự đa dạng về hệ sinh thái của sinh vật nước ta:

 • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8