Dựa vào bảng 1, hãy tính tỉ lệ che phủ của nước ta so với diện tích đất liền (làm tròn 33 triệu ha) qua các năm và rút ra nhận xét

  • 1 Đánh giá

2. Dựa vào bảng 1, hãy tính tỉ lệ che phủ rừng của nước ta so với diện tích đất liền (làm tròn 33 triệu ha) qua các năm và rút ra nhận xét

Bài làm:

Tính tỉ lệ che phủ rừng của nước ta:

NămTỉ lệ che phủ rừng (%)
194343,3
199326,1
200336,1
201342,1

Nhận xét:

  • Tỉ lệ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1953 - 2013 có nhiều biến động, song đang có xu hướng tăng lên (năm 2013 đạt 42,1%).
  • So với diện tích đất tự nhiên, tỉ lệ che phủ rừng ở nước ta còn thấp.
  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8