Dựa vào bảng số liệu nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Dựa vào bảng số liệu nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác?

Bài làm:

- Nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác:

  • Châu Phi có tỉ lệ dân số liên tục tăng
  • Châu Á, Châu Mĩ tỉ lệ dân số có biến động nhưng không đáng kể
  • Châu Âu có tỉ lệ dân số giảm liên tục
  • Châu Đại dương không có sự biến đổi về tỉ lệ dân số.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa Lý 11