Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, hãy cho biết việc trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên có thuận lợi và khó khăn gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 – sgk địa lí 4

Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, hãy cho biết việc trồng cây công nghiệp ở Tây Nguyên có thuận lợi và khó khăn gì?

Bài làm:

  • Thuận lợi và khó khăn về đất đai: Đất đai ở Tây Nguyên chủ yếu là đất Bazan có màu nâu đỏ, tơi xốp, phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm như chè, cao su, cà phê... Tuy nhiên, đất dễ bị xói mòn, rửa trôi, bạc màu…
  • Thuận lợi và khó khăn về khí hậu: Khí hậu ở Tây Nguyên là khí hậu cận xích đạo, mùa khô thuận lợi phơi sấy, bảo quản nông sản. Tuy nhiên, do mùa khô kéo dài nên thiếu nước, nên phải sử dụng nhiều nguồn nước ngầm để tưới tiêu.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021