Dựa vào hình 1, em hãy cho biết: - Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời - Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

  • 1 Đánh giá

1. Hệ Mặt Trời

Dựa vào hình 1, em hãy cho biết:

- Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính từ Mặt Trời

- Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời

Bài làm:

- Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời

- Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời: là khoảng cách lí tưởng giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức