Dựa vào kiến thức đã học trong các bài học địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết tự nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào kiến thức đã học trong các bài học địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết tự nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Bài làm:

Tự nhiên nước ta có những đặc điểm:

  • Địa hình chủ yếu là đồi núi, 3/4 diện tích là đồi núi
  • Nước ta có hệ thống sông ngòi dày đặc, nhưng chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc
  • Nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Trong đó có nhiều loài có trữ lượng lớn như than, đồng, bôxit, dầu mỏ...
  • Tài nguyên sinh vật nước ta vô cùng phong phú và đa dạng.
  • Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
  • Nước ta có nhiều nhóm đất khác nhau, tuy nhiên nhóm đất Feralit trên đồi núi thấp chiếm diện tích lớn (65%).....
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8