Em hãy cho biết người Việt tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc trong thời Bắc thuộc như thế nào?

  • 1 Đánh giá

II. Tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc phát triển văn hóa Việt

  • Em hãy cho biết người Việt tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc trong thời Bắc thuộc như thế nào?

Bài làm:

Người Việt tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Quốc trong thời Bắc thuộc:

  • Phật giáo, Đạo giáo dụ nhập vào nước ta thời kì này, hòa quyện cùng với tín ngưỡng dân gian
  • Tiếp thu chữ Hán nhưng sử dụng tiếng Việt dùng âm Việt để đọc chữ Hán, tạo cơ sở hình thành vốn từ Hán-Việt ngày càng phong phú, đặc sắc
  • Tiếp thu kĩ thuật tiến bộ của Trung Quốc: làm giấy, dệt lụa, kĩ thuật bón phân bắc trong trọt trọt và nhiều sản phẩm thủ công khác
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo