Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí Em hãy tìm hiểu và cho biết những chất nào gây ô nhiễm không khí

  • 1 Đánh giá
  • 4. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
  • Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí
  • Em hãy tìm hiểu và cho biết những chất nào gây ô nhiễm không khí
  • Quan sát các hình 10.6 đến 10.11, em hãy điền thông tin theo mẫu bảng 10.1

Bài làm:

  • Một số nguồn gây ô nhiễm không khí: cháy rừng, núi lửa, khí thải nhà máy, khí thải động cơ xe cộ tham gia giao thông, rác thải,...
  • Một số chất gây ô nhiễm không khí: tro; bụi; khí thải ra môi trường như carbon monoxide hay carbon dioxide. sulfur dioxide và các nitrogen oxide, bụi mịn,...
  • Hoàn thành bảng

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo