Em hãy viết vào các mảnh ghép những việc làm thể hiện nghĩa vụ và tình yêu thương của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Mỗi mảnh ghép tương ứng với một hành động, việc làm cụ thể mà em có thể làm để giúp đỡ ông bà, cha mẹ:

  • 1 Đánh giá

Em hãy viết vào các mảnh ghép những việc làm thể hiện nghĩa vụ và tình yêu thương của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Mỗi mảnh ghép tương ứng với một hành động, việc làm cụ thể mà em có thể làm để giúp đỡ ông bà, cha mẹ:

  • Khi cha mẹ đi làm về, con có thể.......
  • Khi cha mẹ/ ông bà ốm, con/ cháu có thể.....
  • Khi mẹ nấu ăn, con có thể.........

Bài làm:

  • Khi cha mẹ đi làm về, con có thể lấy nước cho cha mẹ uống, đấm bóp lưng cho cha mẹ đỡ mỏi.
  • Khi cha mẹ/ ông bà ốm, con/ cháu có thể ở bên chăm sóc, nấu cháo cho bố mẹ/ ông bà ăn cho nhanh khỏi ốm.
  • Khi mẹ nấu ăn, con có thể phụ giúp mẹ những công việc vặt như nhặt rau, rửa rau hay bóc hành tỏi...

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 9