Em hãy xác định ai là người có hành vi vi phạm Luật Lao động trong các trường hợp dưới đây (người lao động hay người sử dụng lao động)

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Em hãy xác định ai là người có hành vi vi phạm Luật Lao động trong các trường hợp dưới đây (người lao động hay người sử dụng lao động) :

1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

2) Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài

3) Không trả công cho người thử viêc

4) Kéo dài thời gian thử việc

5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

6) Tự ý bỏ việc không báo trước

7) Nghỉ việc dài ngày không có lý do

8) Không trả đủ tiền công theo thoả thuân

9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hơp đồng lao động

10) Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng

Bài làm:

Trường hợp người lao động vi phạm Luật lao động:

2) Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nước ngoài

5) Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

6) Tự ý bỏ việc không báo trước

7) Nghỉ việc dài ngày không có lý do

Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm luật lao động:

1) Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp

3) Không trả công cho người thử viêc

4) Kéo dài thời gian thử việc

8) Không trả đủ tiền công theo thoả thuân

9) Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hơp đồng lao động

10) Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 9