Ghi vào ô trống chữ A (châu Á), Â (châu Âu), P (châu Phi), M (châu Mĩ), Đ (châu Đại Dương) trước ý thể hiện đúng đặc điểm của từng châu lục.

  • 1 Đánh giá

2. Ghi vào ô trống chữ A (châu Á), Â (châu Âu), P (châu Phi), M (châu Mĩ), Đ (châu Đại Dương) trước ý thể hiện đúng đặc điểm của từng châu lục.

Vị trí:

a. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.
b. Nằm ở bán cầu Tây.
c. Nằm hoàn toàn ở bán đầu Bắc.
d. Nằm chủ yếu ở bán cầu Nam.

Địa hình:

a. Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông và chiếm 2/3 diện tích châu lục.
b. Núi chạy dọc phía tây và phía đông, đồng bằng ở giữa.
c. Như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.
d. 3/4 diện tích châu lục là núi và cao nguyên.

Khí hậu:

a. Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.
b. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
c. Có đủ các đới khí hậu ở bán cầu Bắc
d. Khí hậu lục địa khô hạn còn khí hậu các đảo và quần đảo nóng ẩm.
e. Trải dài trên nhiều đới khí hậu ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam

Dân cư:

a. Đa số dân cư là người da vàng.
b. 2/3 dân cư là người da đen
c. Dân cư chủ yếu là người da trắng.
d. Phần lớn dân cư có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác.
e. Dân cư chủ yếu là người da trắng và người bản địa.

Bài làm:

Vị trí:

Pa. Đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.
Mb. Nằm ở bán cầu Tây.
Âc. Nằm hoàn toàn ở bán đầu Bắc.
Đd. Nằm chủ yếu ở bán cầu Nam.

Địa hình:

Âa. Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông và chiếm 2/3 diện tích châu lục.
Mb. Núi chạy dọc phía tây và phía đông, đồng bằng ở giữa.
Pc. Như một cao nguyên khổng lồ, trên có các bồn địa lớn.
Ad. 3/4 diện tích châu lục là núi và cao nguyên.

Khí hậu:

Âa. Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.
Pb. Khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
Ac. Có đủ các đới khí hậu ở bán cầu Bắc
Đd. Khí hậu lục địa khô hạn còn khí hậu các đảo và quần đảo nóng ẩm.
Me. Trải dài trên nhiều đới khí hậu ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam

Dân cư:

Aa. Đa số dân cư là người da vàng.
Pb. 2/3 dân cư là người da đen
Âc. Dân cư chủ yếu là người da trắng.
Md. Phần lớn dân cư có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác.
Đe. Dân cư chủ yếu là người da trắng và người bản địa.
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN