Giải bài 35 sinh 8: Ôn tập học kì I

  • 1 Đánh giá

Trong học kì I Sinh học 8, chúng ta đã tìm hiểu 6 chương tương ứng với các nội dung: khái quát hóa kiến thức, vận động, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng. Trong bài 35, KhoaHoc hệ thống hóa kiến thức và hướng dẫn trả lời các câu hỏi nhằm giúp các bạn ôn tập, kiểm tra đạt kết quả tốt.

A. Lý thuyết

Bảng 35 -1. Khái quát về cơ thể người

Bảng 35 - 2. Sự vận động của cơ thể

Bảng 35 - 3. Tuần hoàn

Bảng 35 - 4. Hô hấp

Bảng 35 - 5. Tiêu hóa

Bảng 35 - 6. Trao đổi chất và chuyển hóa

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 112 - sgk Sinh học 8

Chứng minh tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể sống.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 - sgk Sinh học 8

Trình bày mối liên hệ về chức năng giữa các hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 - sgk Sinh học 8

Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021