Giải bài 40 hoá học 9: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Dầu mỏ mà khí thiên nhiên tồn tại trong tự nhiên như thế nào và có ứng dụng gì trong cuộc sống ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Dầu mỏ

Tính chất vật lí:

  • Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ

  • Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lởn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.
  • Mỏ dầu thường có ba lớp: lớp khí, lớp dầu lỏng, lớp nước mặn

Giải bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên - SGK hóa học 9 trang 126

Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ

  • Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, dầu mazut, nhựa đường.

II. Khí thiên nhiên

  • Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan.
  • Khí thiên nhiên là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 129 - SGK hóa học 9

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

a) Dầu mỏ là một đơn chất.

b) Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp.

c) Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.

d) Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định.

e) Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 129 - SGK hóa học 9

Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau :

a) Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được ...........

b) Để thu thêm được xăng, ngưài ta tiến hành ............. dầu nặng.

c) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là ............

d) Khí mỏ dầu có .............. gần như khí thiên nhiên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 129 - SGK hóa học 9

Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :

a) Phun nước vào ngọn lửa.

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.

c) Phủ cát vào ngọn lửa.

Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 129 - SGK hóa học 9

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4 , 2% N2 và 2% CO2 về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 4,9g kết tủa.

a) Viết các phương trình hóa học (biết N2, CO2 không cháy).

b) Tính V (đktc).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021