Giải bài 43 sinh 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu

 • 1 Đánh giá

Trong bài 42, HS được thực hiện mổ chim bồ câu và quan sát. Sau đó, chúng ta khái quát, hệ thống hóa lại kiến thức về cấu tạo trong của chim bồ câu. Đó là nội dung của bài 43. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Các cơ quan dinh dưỡng

1. Tiêu hóa

 • Ống tiêu hóa phân hóa chuyên hóa với chức năng

=> Tăng tốc độ tiêu hóa

2. Tuần hoàn

 • Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn kín
 • Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, giàu oxi

3. Hô hấp

 • Phổi có mạng lưới ống khí thông với hệ thống túi khí => tăng bề mặt trao đổi khí
 • Quá trình trao đổi khí:
  • Khi bay: do túi khí thực hiện
  • Khi đậu: do phổi thực hiện

4. Bài tiết và sinh dục

 • Bài tiết:
  • Thận sau
  • Không có bóng đái
  • Nước tiểu thải ra ngoài cùng phân
 • Sinh dục:
  • Con đực: 1 đôi tinh hoàn
  • Con cái: buồng trứng bên trái phát triển
  • Thụ tinh trong

II. Thần kinh và giác quan

 • Bộ não phát triển:
  • Não trước lớn
  • Tiểu não có nhiều nếp nhăn
  • Não giữa có 2 thùy thị giác
 • Giác quan:
  • Mắt tinh có mí thứ 3 mỏng
  • Tai có ống tai ngoài

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 142 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 142 - sgk Sinh học 7

So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó.

Các hệ cơ quanThằn lằnChim bồ câu
Tuần hoàn
Tiêu hóa
Hô hấp
Bài tiết
Sinh sản

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021