Giải bài 45 sinh 6: Nguồn gốc cây trồng

  • 1 Đánh giá

Xung quanh chúng ta có rất nhiều cây cối, trong đó có những cây mọc dại và cây được trồng. Vậy giữa cây trồng và cây hoang dại cùng loài có quan hệ gì với nhau? So với cây dại, cây trồng có gì khác? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thực trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 45.

A.Lý thuyết

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu?

  • Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.
  • Cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người

2. Cây trồng khác cây dại như thế nào?

  • Tuỳ theo mục đích sử dụng mà con người đã tạo ra được nhiều cây trồng khác xa và tốt hơn tổ tiên của chúng.

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì?

  • Cải biến tính di truyền: lai, chiết, ghép, chọn giống, cải tạo giống, nhân giống ...
  • Chăm sóc: tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 145 sgk Sinh học 6

Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trah 145 sgk Sinh học 6

Cây trổng khác cây dại như thế nào? Do đâu có sự khác nhau đó? Cho một vài ví dụ cụ thể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 145 sgk Sinh học 6

Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 6 bài 45: Nguồn gốc cây trồng


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021