Giải bài 56 hóa học 9: Ôn tập cuối năm Phần 1

  • 1 Đánh giá

Để củng cố mối quan hệ qua lại giữa các loại hợp chất vô cơ và kim loại, phi kim. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm - Phần 1. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

PHẦN I: HÓA VÔ CƠ

1. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Giải bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1 - SGK hóa học 9 trang 167

2. Phản ứng hóa học thể hiện mối quan hệ

a) Kim loại ↔ Muối

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

b) Phi kim ↔ Muối

Na + Cl2 →(to) NaCl

2NaCl → 2Na + Cl2

c) Kim loại ↔ Oxit bazơ

2Cu + O2 →(to) 2CuO

CuO + H2 →(to) Cu + H2O

d) Phi kim ↔ Axit

H2 + Cl2 →(to) 2HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Oxit bazơ ↔ Muối

CaO + CO2 → CaCO3

CaCO3 →(to) CaO + CO2

g) Oxit axit ↔ Muối

SO2 + CaO → CaSO3

CaSO3 →(to) CaO + SO2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 167 - SGK hóa học 9

Hãy nhận biết từng cặp chất sau đậy bằng phương pháp hóa học.

a) Dung dịch H2SO4 và dung dịch CuSO4.

b) Dung dịch HCl và dung dịch FeCl2.

c) Bột đá vôi CaCO3. Viết các phương trình phản ứng hóa học (nếu có).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 167 - SGK hóa học 9

Có các chất sau: FeCl3, Fe2O3, Fe, Fe(OH)3, FeCl2. Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 167 - SGK hóa học 9

Có muối ăn và các chất cần thiết. Hãy nêu hai phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 167 - SGK hóa học 9

Có các bình đựng khí riêng biệt: CO2, Cl2, CO, H2.

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 167 - SGK hóa học 9

Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2O3 tác dụng với dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl 1M thì còn lại 3,2g chất rắn màu đỏ.

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A ban đầu.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 56: Ôn tập cuối năm phần 1


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021