Giải bài các số có bốn chữ số

  • 1 Đánh giá

Từ trước đến nay, các con chỉ mới làm quen với những con số có một chữ số, hai chữ số và ba chữ số. Và hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những số có bốn chữ số. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học dưới đây để hiểu rõ hơn.

A. Lý thuyết

Giải bài các số có bốn chữ số

  • Số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị.
  • Viết là: 1423.
  • Đọc là: Một nghìn bốn trăm hai mươi ba

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 92 sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu)

a, Mẫu:

Giải bài các số có bốn chữ số

  • Viết số: 4231
  • Đọc là: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt

b)

Giải bài các số có bốn chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 93 sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Giải bài các số có bốn chữ số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 93 sgk toán lớp 3

Số:

Giải bài các số có bốn chữ số

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021