Giải bài Chính tả Dòng kinh quê hương

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Chính tả Dòng kinh quê hương Tiếng Việt 5 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nghe – viết: Dòng kinh quê hương.

2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nh...

Mải mê đuổi một con d...

Củ khoai nướng để cả ch... thành tro.

Trả lời:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

3. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

a. Đông như …

b. Gan như cóc …

c. Ngọt như … lùi.

Trả lời:

a. Đông như kiến

b. Gan như cóc tiá

c. Ngọt như mía lùi.


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021