Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 64

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại bảng tính nhân 9. Cũng như các bảng tính nhân khác, bảng nhân 9 là bảng tính bắt buộc các con phải cố gắng học thuộc. Vì vậy trong quá trình làm bài, các con ghi nhớ lại trong đầu để áp dụng cho những bài tập tương tự lần sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

9 x 1 = 9 x 5 =

9 x 4 = 9 x 10 =

9 x 2 = 9 x 7 =

9 x 8 = 9 x 0 =

9 x 3 = 9 x 9 =

9 x 6 = 0 x 9 =

9 x 2 = 9 x 5 =

9 x 8 = 9 x 10 =

2 x 9 = 5 x 9 =

8 x 9 = 10 x 9 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sgk toán lớp 3

Tính :

9 x 3 + 9 9 x 8 + 9

9 x 4 + 9 9 x 9 + 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 64 sgk toán lớp 3

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 64 sgk toán lớp 3

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (Theo mẫu).

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 64

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021