Giải bài tập 1 trang 40 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 36. 2 trong SGK, đối chiếu với lược đồ bên, em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ sự phân bố các loại đất chính ở nước ta?

Bài làm:

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021