Giải bài tập 1 trang 64 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 64 sách TBĐ địa lí 12

Hãy điền vào lược đồ bên:

  • Tên các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
  • Tên các nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng: Vĩnh Sơn, Hàm Thuận – Đa Mi, A Vương.
  • Tên các cảng: Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh.
  • Tên các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.
  • Các tuyến quốc lộ: 1, 24, 25, 27.

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021