Giải bài tập 1 trang 77 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 77 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy nêu những đặc điểm chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) ở nước ta

Bài làm:

Vùng kinh tế trọng điểm nước ta gồm có 4 đặc điểm như sau:

  • Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  • Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư.
  • Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác.
  • Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021