Giải bài tập 2 trang 50 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 8

Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, bản đồ và hiện vật (nếu có) về hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa để chứng minh hai quần đảo này là một phần không thể tách rời của nước Việt Nam?

Bài làm:

Tranh ảnh, bản đồ hai quần đảo Trường sa, Hoàng sa của nước ta:

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021