Giải bài tập 3 trang 63 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 63 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy nêu việc khai thác các thế mạnh về lâm nghiệp, nông nghiệp và ngư ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ vào bảng dưới đây:

NgànhKhai thác thế mạnh
Lâm nghiệp
Nông nghiệp
Ngư nghiệp

Bài làm:

NgànhKhai thác thế mạnh
Lâm nghiệp

- Diện tích rừng 2,46 triệu ha (20% cả nước)

- Có nhiều loại gỗ quí: đinh, lim, sến..

=> phát triển công nghiệp khai thác gỗ, chế biến lâm sản.

Nông nghiệp

- Đất đai đa dạng: phù sa, feralit.

- Khí hậu có sự phân hóa đa dạng.

=> phát triển lương thực, thực phẩm, chăn nuôi gia súc và cây trồng công nghiệp.

Ngư nghiệp

- Bờ biển dài, nhiều loại hải sản quí.

- Có nhiều sông lớn.

=> Phát triển đánh bắt, nuôi trồng trên cả 3 môi trường nước ngọt, lợ và mặn.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021