Giải bài tập câu 7 Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

  • 1 Đánh giá

Câu 7: SGK trang 20:
Nêu định nghĩa và đặc trưng của đường sức điện.

Bài làm:

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nói là giá của vecto cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó.

Đặc đim:

  • Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi.
  • Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của vecto cường độ điện trường tại điểm đó.
  • Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường không khép kín, đi ra từ điện tích dương kết thúc ở điện tích âm.
  • Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức tại điểm mà ta xét tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021