Giải bài trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1 Đánh giá

Bài trước, chúng ta đã được học bài phép công các số có ba chữ số. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang phép trừ. Nhiều người cho rằng, phép trừ có nhớ một lần sẽ khó hơn so với phép cộng. Vì vậy, các con cố gắng làm thật nhiều bài tập để thành thạo toán nhé.

A. Ví dụ:

Giải bài trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 7 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 7 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 2 trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 7 - sgk Toán học 3

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem . Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 7 - sgk Toán học 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi : 27 cm

Còn lại : ... cm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021