Giải câu 1 trang 65 VNEN toán 3 tập 2

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 63 VNEN toán 3 tập 2

a. Viêt các số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm:

50 000, 60 000, ..... , ..... , 90 000, ......

b. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài làm:

a. Viêt các số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm:

50 000, 60 000, 70 000 , 80 000 , 90 000, 100 000

b. Viết số thích hợp vào ô trống:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021