Giải câu 2 bài ôn tập về giải toán trang 176 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài làm:

Bài giải:

Số áo mà cửa hàng đã bán là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số cái áo còn lại của cửa hàng là:

1245 - 415 = 830 (cái áo)

Đáp số: 830 cái áo

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021