Giải câu 6 bài 8 sgk: Một sợi dây sắt dài

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 24 SGK lí 9)

Một sợi dây sắt dài l1 = 200 m, có tiết diện S1 = 0,2 mm2 và có điện trở R1 = 120 Ω. Hỏi một sợi dây sắt khác dài l2 = 50 m, có điện trở R2 = 45 Ω thì có tiết diện S2 bao nhiêu ?

Bài làm:

Ta có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây và tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021