Giải câu 7 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng sgk Vật lí 9 trang 110

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 110 Sgk Vật lí lớp 9

Phân biệt các hiện tượng khúc xạ ánh sáng và phản xạ ánh sáng

Bài làm:

Hiện tượng khúc xạ ánh sángHiện tượng phản xạ ánh sáng
  • Tia sáng truyền từ môi trường trong suôt này sang môi trường trong suốt khác
  • Góc khúc xạ không bằng góc tới
  • Tia sáng truyền tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suôt bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ
  • Góc phản xạ bằng góc tới

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9