SBT âm nhạc 6 chân trời, giải SBT chân trời âm nhạc 6, bài tập âm nhạc 6 CTST

Giải SBT âm nhạc 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) âm nhạc 6 chân trời sáng tạo (CTST). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 1: Vui bước đến trường

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 2: Bài ca hòa bình

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 3: Biết ơn thầy cô

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 4: Khúc hát quê hương

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 5: Bài ca lao động

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 6: Cùng vui hòa ca

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 7: Giai điệu năm châu

[CTST] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 8: Ca khúc tình bạn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6