SBT âm nhạc 6 kết nối, giải SBT kết nối âm nhạc 6, bài tập âm nhạc 6 KNTT

Giải SBT âm nhạc 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) âm nhạc 6 kết nối tri thức (CTST). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập âm nhạc 6 kết nối tri thức

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 1: Tuổi học trò

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 2: Cuộc sống tươi đẹp

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 3: Nhớ ơn thầy cô

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 4: Ước mơ hòa bình

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 5: Giai điệu quê hương

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 6: Mẹ trong trái tim em

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 7: Âm nhạc nước ngoài

[KNTT] Giải SBT Âm nhạc 6 bài 8: Bác Hồ với thiếu nhi

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6