Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lịch sử và địa lí 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo (CTST). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo

PHẦN LỊCH SỬ:

CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 1: Lịch sử là gì?

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2: THỜI KÍ NGUYÊN THỦY

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy đến xã hội có giai cấp

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 6: Ai cập cổ đại

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 7: Lưỡng Hà cổ đại

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 10: Hy Lạp cổ đại

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 11: La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ THỨ X

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thể kỉ X

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

PHẦN ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 4: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 5: Vị trí Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 17: Sông và Hồ

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 18: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 22: Dân số và phân bố dân cư

[CTST] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài 23: Con người và thiên nhiên

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6