Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức

Giải SBT lịch sử và địa lí 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức và cuộc sống ( KNTT). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức

PHẦN LỊCH SỬ:

CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Lịch sử và cuộc sống

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Nguồn gốc loài người

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Xã hội nguyên thủy

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Ấn Độ cổ đại

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ THỨ X

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Các cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Vương quốc Phù Nam

PHẦN ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Trái đất trong hệ mặt trời

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3: TRÁI ĐẤT- CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Núi lửa và động đất

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Các dạng địa hình trên Trái Đất. Khoáng sản

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Lớp vỏ của Trái Đất. Khí áp và gió

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

[Kết nối tri thức] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6: TRÁI ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Lớp đất trên Trái Đất

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Sự sống trên Trái Đất

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Rừng nhiệt đới

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bề vững

[KNTT] Giải SBT lịch sử và địa lí 6 bài: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6