SBT mĩ thuật 6 kết nối, giải SBT mĩ thuật 6, bài tập mĩ thuật 6 KNTT

Giải SBT mĩ thuật 6. Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) mĩ thuật 6 kết nối tri thức (KNTT). Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Giải bài tập mĩ thuật 6 kết nối tri thức

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 1: Một số thể loại mỹ thuật

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 2: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác theo chủ đề

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 3: Tạo hình ngôi nhà

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 4: Thiết kế quà lưu niệm

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 5: Tạo hình hoạt động trong nhà trường

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 6: Thiết kế đồ chơi

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 9: Sáng tạo mĩ thuật với trò chơi dân gian

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 10: Thiết kế thiệp chúc mừng

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 11: Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo tường

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong cuộc sống

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 14: Thiết kế thời gian biểu

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 15: Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

[KNTT] Giải SBT Mĩ thuật 6 bài 16: Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6