Giải toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trang 117 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với bài "Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số". Và để hiểu và làm tốt dạng toán này, các con hãy tham khảo ví dụ và cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập dưới đây.

A. Ví dụ mẫu

Giải toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - trang 117 sgk

  • 6 chia 3 được 2, viết 2, 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0
  • Hạ 3, 3 chia 3 được 1, viết 1; 1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0
  • Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2; 2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
  • Hạ 9; 9 chia 3 được 3, 3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bằng 0

Giải toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - trang 117 sgk

  • 12 chia 4 được 3, viết 3; 3 nhân 4 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0
  • Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1; 1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3
  • Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9; 9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 117 - sgk toán lớp 3

Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 117 - sgk toán lớp 3

Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 117 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021