Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 122 sgk

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, chúng ta đã được làm quen với chữ số La Mã. Đây là kiểu chữ sô có từ thời xa xưa nhưng đến nay vẫn còn được sử dụng trong cuộc sống. Và để các con nắm chắc và thuộc các chữ số La Mã, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 122 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 122 - sgk toán lớp 3

Đọc các số sau:

I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 122 - sgk toán lớp 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 122 0 sgk toán lớp 3

Dùng các que diêm có thể xếp thành các số sau:

  • Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8 , số 21
  • Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9
  • Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 122 - sgk toán lớp 3

Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên

Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021