Giải toán 3 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 sgk

  • 1 Đánh giá

Chắc các con vẫn còn nhớ, trong chương trình toán lớp 3, chúng ta đã được học bốn phép tính cộng trừ nhân và chia các số trong phạm vi 100 000. Vậy để giúp các con củng cố lại các dạng toán này, chúng ta sẽ cùng đến với bài ôn tập, thông qua đó, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để các con nắm bài nhanh hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 3000 + 2000 x 2 (3000 + 2000 ) x 2 =

b) 14000 – 8000 : 2 (14000 – 8000 ) : 2 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 998 + 5002; b) 8000 – 25;

3058 x 6 5749 x 4

c) 5821 + 2934 + 125 d) 10712 : 4

3524 + 2191 + 4285 29999 : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Viết chữ thích hợp vào ô trống:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021