Giải vật lí 12: Bài tập 4 trang 187 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 4: trang 187 - sgk vật lí 12

Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli

B. Cacbon

C. Sắt

D. Urani.

Bài làm:

Chọn C vì hạt nhân có năng lượng W lk riêng lớn nằm trong khoảng 50 < A < 95, AFe = 56.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021