Giải vở BT khoa học 5 bài 12: Phòng bệnh sốt rét

  • 1 Đánh giá

Giải vở bài tập khoa học lớp 5, hướng dẫn giải chi tiết bài 12: Phòng bệnh sốt rét. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: VBT Khoa học 5 - trang 23

Trả lời.

Back to top

Câu 2: VBT Khoa học 5 - trang 23

a) Cần làm gì để diệt muỗi trưởng thành?

b) Cần làm gì để ngăn chặn không cho muỗi sinh sản?

c) Cần làm gì để ngăn chặn không cho muỗi đốt người?

Trả lời:

a) Để diệt muỗi trưởng thành ta có thể phun thuốc trừ muỗi; tổng vệ sinh không cho muỗi có chỗ ẩn nấp.

b) Để ngăn chặn không cho muỗi sinh sản có thể sự dụng các biện pháp sau: Chôn kín rác thải và dọn sạch những nơi có nước đọng, lấp những vũng nước, thả cá để chúng ăn bọ gậy,…

c) Để ngăn chặn không cho muỗi đốt người: Ngủ màn, mặc quần dài, áo dài tay buổi tối,… Ở một số nơi, người ta còn tẩm màn bằng chất phòng muỗi.

Back to top

Câu 3: VBT Khoa học 5 - trang 23

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hiện nay đã có thuốc đặc trị để chữa và phòng bệnh sốt rét chưa?

  • a. Có.
  • b. Chưa

Trả lời:

Chọn a. Có.

Back to top


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021