Hà 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hà 16 tuổi, học hết lớp 9, do nhà đông em, gia đình khó khăn, Hà muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Hà có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây ?

a) Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước ;

b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ;

c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công ;

d) Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.

Bài làm:

Hà có thể tìm việc bằng hai cách sau:

b) Xin làm hợp đồng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh;

c) Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công;

Còn hai trường hợp trên Hà chưa đủ khả năng để thực hiện vì Hà chưa đủ 18 tuổi.

  • 155 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021