Hai vợ chồng làm gì khi bắt được con dúi? Nhờ đâu hai vợ chồng thoát nạn?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Hai vợ chồng làm gì khi bắt được con dúi?

b. Nhờ đâu hai vợ chồng thoát nạn?

c. Chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?

d. Câu chuyện giải thích điều gì?

  • Nạn lụt ở nước ta.
  • Sự ra đời của các dân tộc.
  • Sự tích quả bầu.

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Chuyện quả bầu

Bài làm:

1. a. Hai vợ chồng khi bắt được con dúi đã tha cho nó.

b. Nhờ dúi báo tin mà hai vợ chồng thoát nạn.

c. Chuyện lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt là người vợ sinh ra một quả bầu.

d. Câu chuyện giải thích:

  • Sự ra đời của các dân tộc.

2. Viết

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021