Hãy cho biết năng lượng của nước trong hồ chứa đã biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận: ống dẫn nước, tuabin, máy phát điện. sgk Vật lí 9 trang 161

  • 1 Đánh giá

Trang 161 Sgk Vật lí lớp 9

Trên hình 61.2 SGK vẽ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện. Hãy cho biết năng lượng của nước trong hồ chứa đã biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận: ống dẫn nước, tuabin, máy phát điện.

Bài làm:

  • Tại ống dẫn nước: Thế năng của nước chuyển hóa thành động năng của nước
  • Tại tuabin: Động năng của nước chuyển hóa thành động năng của tuabin.
  • Tại máy phát điện: Động năng tuabin chuyển hóa thành điện năng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021