Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỔI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy cho biết những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu?

Bài làm:

Những mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực Tây Âu:

  • Tháng 4/1951 : Cộng đồng than thép châu Âu.
  • Tháng 3/1957: Cộng đồng năng lượng nguyên tử ở châu Âu.
  • Năm 1957 : Cộng đồng kinh tế châu Âu.
  • Tháng 7/1967: Ba cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu.
  • Tháng 1/11/1993: đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9