Hãy đóng vai một nhà khoa học và giới thiệu cho mọi người khám phá cấu tạo tế bào thực vật

  • 1 Đánh giá

1/ Hãy đóng vai một nhà khoa học và giới thiệu cho mọi người khám phá cấu tạo tế bào thực vật

Bài làm:

Cấu tạo bế bào thực vật bao gồm:

  • Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định
  • Màng sinh chất bao bọc ngoài tế bào chất
  • Chất tế bào là chất keo lỏng chứa các bào quan
  • Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
  • Ngoài ra, tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào
  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021