Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 1975)?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Trang 198 – sgk lịch sử 12

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)?

Bài làm:

STT

Thời gian

Sự kiện chính

1

21 - 7 - 1954

Ký Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương

2

1959 - 1960

Phong trào “Đồng khởi” thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản “chiến lược Aixenhao”.

3

20 - 2 - 1960

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời đã làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Ngụy.

4

9 - 1960

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

5

1961 - 1965

Đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

6

1965 - 1968

Đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

7

Năm 1968

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

8

Năm 1972

Tổng tiến công chiến lược

9

Năm 1973

Thắng Mĩ trận “Điện Biên Phủ trên không”.

10

21 - 7 - 1973

Ký kết Hiệp định Pari

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12