Hãy lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất theo yêu cầu sau và điền những nội dung thích hợp.

  • 1 Đánh giá

1. Hãy lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất theo yêu cầu sau và điền những nội dung thích hợp.

Thời gianNội dung sự kiệnKết quả/ Tác động

Bài làm:

Giai đoạn 1:

Giai đoạn 2:

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021