Hãy lập bảng tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 – sgk lịch sử 12

Hãy lập bảng tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương?

Bài làm:

Nội dung

Khởi nghĩa Bắc Sơn

Khởi nghĩa Nam Kì

Binh biến Đô Lương

Nguyên nhân

Nhật đẩy mạnh kế hạch đánh chiếm Đông Dương.

Ngày 22-9-1940, Nhật đổ bộ lên Đồ Sơn (Hải Phòng)

Pháp bị tổn thất nặng nề, rút chạy về Bắc Sơn.

Năm 1940, Pháp và Thái Lan xảy ra xung đột, thanh niên Việt Nam bị ép tham gia chiến đấu. Do đó, nhân dân Nam Kì và binh lính đã đấu tranh phản đối việc đưa binh lính ra mặt trận.

Binh lính người Việt trong quân đội Pháp phản đối việc họ bị đưa sang Lào để đấu tranh với Thái Lan.

Diễn biến

Tháng 9 - 1940, nhân dân Bắc Sơn nổi dậy chống Pháp và giành được chính quyền tại địa phương, lập nên đội du kích Bắc Sơn.

Mấy ngày sau, Pháp câu kết với Nhật, chúng khủng bố cuộc khởi nghĩa.

Tháng 11 - 1940, khởi nghĩa nổ ra từ miền Đông đến miền Tây Nam Bộ.

Kế hoạch bị lộ, Pháp cho ném bom tàn sát nhân dân.

Lực lượng khởi nghĩa còn lại phải rút về Đồng Tháp và U Minh.

Tháng 1 – 1941, binh lính đồn Chợ Rạng dưới sự chỉ huy của Đội Cung đã nổi dậy đấu tranh chiếm đồn Đô Lương rồi lên ô tô về Vinh để chiếm thành.

Kế hoạch bất thành, toàn bộ binh lính nổi dậy bị bắt, Đội Cung và 10 đồng chí của ông bị xử bắn, nhiều người bị lưu đày.

Ý nghĩa

Mở đầu phong trào vũ trang giải phóng dân tộc.

Giúp Đảng rút ra những bài học quý báu về khởi nghĩa vũ trang, chọn thời cơ khởi nghĩa.

Chứng tỏ tinh thần yêu nước, sẵn sàng đứng lên chống quân thù của nhân dân Nam Bộ.

Là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc.

Bước đầu đấu tranh bằng vũ lực.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 12