Hãy nghiên cứu các thông tin trong hình dưới đây để trả lời các cấu hỏi

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy nghiên cứu các thông tin trong hình dưới đây để trả lời các cấu hỏi

Câu hỏi: Làm thế nào để:

Tính được số nguyên tử, số phân tử các chất trong một mẫu chất có khối lượng, thể tích cho trước;

Tính được thể tích của một lượng khí mà không cần phải đo

so sánh được khối lượng của cùng một thể tích của 2 khí ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất (mà không phải cân)

Bài làm:

Tính số nguyên tử, phân tử các chất trong một mẫu chất có khối lượng, thể tích cho trước:

  • Tính số mol
  • số nguyên tử, phân tử = số mol x 6,022 . 1023

Tính thể tích của một lượng khí mà không phải đo:

  • Tính số mol
  • V = số mol x 22,4 ( điều kiện tiêu chuẩn)

Để so sánh khối lượng của những thể tích bằng nhau của những chất khí khác nhau, người ta dùng đại lượng tỉ khối của khí A so với khí B

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST